INNE URZĄDZENIA DO INSTALACJI CO2

Nasza oferta związana z instalacjami dwutlenku węgla oprócz produkcji parownic obejmuje również produkcję i dostawę takich urządzeń jak wymienniki odbudowy ciśnienia, układy skraplające, układy redukcji ciśnienia itp. Dostarczamy automatykę i układy sterowania, kompleksowe systemy zarządzania i nadzoru nad pracą zbiorników, układów skraplających i parownic.

Opracowane przez nas układy skraplające są mniejsze i zużywają znacząco mniej energii elektrycznej niż powszechnie spotykane rozwiązania firm zachodnich.

Zaprojektowaliśmy i wykonujemy unikalny na skalę światową zewnętrzny układ skraplający, który wykorzystuje się do obniżania ciśnienia w istniejących zbiornikach pionowych, nie posiadających wbudowanej wężownicy (wewnętrznego wymiennika ciepła). Unikalność rozwiązania polega na tym, że układ skraplający można posadowić na poziomie gruntu i podłączyć go do zbiornika o wysokości nawet kilkunastu metrów - bez konieczności prowadzenia rurociągów do góry zbiornika oraz bez wykorzystania pomp. Do odbiorców tych urządzeń należy m.in. STOCZNIA GDAŃSK.

Rozwiązanie to jest prawnie chronione zgłoszeniem patentowym zarejestrowanym w 2012 roku.

W zakresie dostawy kompletnych instalacji dwutlenku węgla współpracujemy z firmą BARTKOWIAK, w kooperacji z którą możemy zapewnić kompleksową obsługę - dostawę wszelkich urządzeń : zbiornika, układy skraplającego, parownicy, automatyki itp., nadzór eksploatacyjny, konserwację i przeglądy, a także dostawę samego dwutlenku węgla.